Ik gadu pavasarī un rudenī notiek Putnu dienas – pasākumi dažādās Latvijas vietās.

Tas ir laiks, kad divreiz gadā miljoniem putnu caurceļo Latviju un mēdz pulcēties baros, tādēļ ir viegli apskatāmi.

Ar Putnu dienām pavasarī savā dzimtenē arī sagaidām gājputnus, bet rudenī tos pavadām tālajā ceļā uz ziemošanas vietām. Putnu dienās mēs iedrošinām ikvienu  vērot, priecāties un tādējādi piedalīties šajā putnu migrācijā. Aicinām mācīties arī par putnu migrāciju, to izcilajām orientēšanās spējām, kā arī briesmām, kas tos sagaida gan pārceļošanas laikā, gan ligzdošanas vietās.

Pavasara Putnu dienās īpaši piedomājam par putnu ligzdošanas vietām Latvijā – lai tās putniem būtu piemērotas un drošas. Savukārt rudens Putnu dienas ir daļa no lielākas iniciatīvas – 1993. gadā sāktās Eiropas Putnu vērošanas dienu tradīcijas jeb Euro Birdwatchko organizē BirdLife International – lielākā putnu aizsardzības organizācija pasaulē, kurā ietilpst arī Latvijas Ornitoloģijas biedrība.  Rudens Putnu dienās Eiropā piedalās vairāk nekā 40 valstis

Putnu dienas 1939. gadā

un 20 000 dalībnieku, kuri vēro putnus aptuveni 1000 dažādos pasākumos. Rudens Putnu dienās visi novērotie putni tiek uzskaitīti. Ja Latvijā mēs vidēji konstatējam 60 000 putnu, tad Euro Birdwatch ietvaros tiek saskaitīti vairāk nekā četri miljoni putnu!

Putnu dienās notiek bezmaksas* putnu vērošanas ekskursijas, radošās un putnu būrīšu darbnīcas, lekcijas par putniem. Ekskursijas vada pieredzējuši ornitologi un dabas vērotāji, kuri palīdz atpazīt dažādas putnu sugas, stāsta par putnu dzīves paradumiem un atbild uz jautājumiem.

Par Putnu dienu pirmsākumiem Latvijā tiek uzskatītas būrīšu izlikšanas akcijas Mežu dienu ietvaros, kuras notika kopš 1928. gada pavasara. Ar laiku šie pasākumi notika katru gadu teju vai visās Latvijas virsmežniecībās un piesaistīja lielu skolēnu un jauniešu interesi un līdzdalību. Padomju gados tika pārņemta tradīcija rīkot atsevišķas pavasara Putnu dienas, kuras veltītas savvaļas putnu iepazīšanai un palīdzībai. Sākot ar 1952. gadu, LPSR Tautas izglītības ministrija pavasara Putnu dienas iekļāva skolu programmā kā obligātus pasākumus skolēniem. Tajā pašā gadā iznāca arī leģendārā putnu popularizētāja Kārļa Griguļa grāmata “Putnu novērošana dabā”, kas veicināja bērnu un jauniešu interesi par putnu pasauli. Ārpus skolām Putnu dienu aktivitātes tika ieviestas Rīgas Zooloģiskajā dārzā (regulāri kopš 1952. gada) un Latvijas Dabas muzejā (kopš 1953. gada). Savukārt no 1995. gada Putnu dienu rīkošanas aktivitātes uzsāka Latvijas Ornitoloģijas biedrība, tajā gadā pievienojoties arī Euro Birdwatch putnu vērošanas tradīcijai. Un līdz pat šodienai Putnu dienas ik gadu tiek organizētas arī rudenī.

Lai uzzinātu vairāk par Putnu dienu vēsturi, noskaties šo video.

 

 

* Dažos gadījumos var būt vajadzīga iepriekšēja sagatavošanās, piemēram, nodrošināšanās ar inventāru, pusdienām, ieeja Zoodārzā u.tml.
https://svadebnye-platja-kiev.com.ua/